[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

HEMPADUR MIO 47950

Popis

HEMPADUR MIO 47950 je dvousložková, polyamidovým aduktem vytvrzovaná, vysoce nanášivá epoxidová nátěrová hmota, která kombinuje relativně vysoký objem sušiny s krátkou dobou zasychání. Má vysoký obsah MIO-pigmentu.

Oblast použití

Jako podkladový nebo vrchní nátěr v epoxidových nátěrových systémech v atmosférickém prostředí.

Segmenty

Průmysl