[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

HEMPADUR 35560

Popis

HEMPADUR 35560 je bezrozpouštědlová, dvousložková, vysoce nanášivá, polyaminovým aduktem vytvrzovaná epoxidová nátěrová hmota, která vytvrzuje do nátěru s dobrou odolností ve sladké vodě.

Oblast použití

Jako vnitřní nátěr nádrží a potrubí určených pro provoz s pitnou vodou.

Segmenty

Průmysl, Lodě