[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

HEMPADUR 15500

Popis

HEMPADUR 15500 je dvousložková, aminovým aduktem vytvrzující fenolicko epoxidová nátěrová hmota (novolak), která vytvrzuje do nátěru s vynikající odolností vůči celé řadě chemikálií, jak je uvedeno v samostatné směrnici CARGO PROTECTION GUIDE (Směrnice o ochraně nákladu).

Oblast použití

Pro vnitřní nátěry nádrží. 150°C/302°F

Segmenty

Lodě