[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Technické služby

Tým technického servisu společnosti Hempel, který je znám po celém světě, má za úkol zajistit, aby každý nátěr měl požadovanou životnost a proces aplikace byl co nejrychlejší a nejefektivnější.

Nechceme, aby si naši zákazníci naše nátěrové hmoty pouze kupovali, ale aby z jejich použití měli co největší užitek. To znamená vybrat tu jedinou správnou kombinaci nátěrových hmot a správnou techniku nanášení pro daný projekt a podmínky.

A zde přicházejí ke slovu naši certifikovaní poradci - certifikace FROSIO nebo NACE. Naši kvalifikovaní nátěroví technici s bohatými zkušenostmi jsou vám k dispozici po celou dobu vašeho projektu, od počáteční specifikace po konečnou aplikaci nátěru.

Poradenství přímo na místě pro bezchybnou aplikaci
V důsledku vad nátěru obvykle dochází k plošné či bodové korozi, ke korozi chemikáliemi nebo k některým dalším formám poškození materiálu, což může zničit samotnou konstrukci pod nátěrem. K předčasným vadám nátěru může dojít z mnoha různých důvodů, ale ve více než 90 % případů je jejich příčinou buď nesprávná příprava povrchu, nesprávná aplikace nátěrové hmoty nebo kombinace obou těchto faktorů.

A právě proto vám nabízíme dohled nad aplikačním postupem přímo na místě. Tak můžeme zajistit, že je váš nátěr aplikován správným způsobem a za ideálních podmínek,  a vy si tam mohli být jisti, že vám nátěr poskytne optimální ochranu po maximálně dlouhou dobu.

Pomáháme snižovat náklady
Rovněž můžeme navštívit váš výrobní závod, abychom ověřili, že vaši pracovníci provádějí aplikaci s optimální efektivitou. Naši odborní poradci vám pomohou zjednodušit aplikační procesy a zajistit optimální způsob nátěru pro dosažení maximální kvality, vysoké účinnosti nátěrového systému a nejvyšší možné návratnosti vašich investic do projektu.

Kurzy pro techniky
Vzdělávací středisko Hempel Academy nepořádá školení pouze pro naše technické poradce. Nabízíme také kurzy pro zákazníky, které vám pomohou vybudovat si vlastní technické znalosti a dovednosti. Vzdělávací a certifikační kurzy se zabývají všemi aspekty procesu aplikace nátěrových hmot, od nových technologií nátěrů po kontrolu jejich aplikace.

Kontaktujte nás

Rádi vám poskytneme více informací. Kontaktujte nás